Podmioty reintegracyjne na terenie ROWES

Zapraszamy do zapoznania się z podmiotami reintegracyjnymi z terenu działalności podmiotów tworzących Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.