Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit uczestniczące w projekcie pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” do korzystania ze wsparcia w formie pakietu promującego.

Kryterium decydującym o przyznaniu pakietów rozwojowych będzie realne zwiększenie potencjału podmiotu do prowadzenia działalności promocyjnej z wykorzystaniem działań i narzędzi sfinansowanych w ramach pakietu. Powinny one stanowić bezpośrednią odpowiedź na potrzeby i problemy związane z rozwojem działalności promocyjnej w danym PES.

Pakiety mogą zostać przeznaczone na:

  • szkolenia,
  • doradztwo,
  • wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk innych podmiotów,
  • usługi i produkty związane z promocją, w tym wydruk materiałów reklamowych i tworzenie stron www,
  • zakup materiałów służących rozwojowi działalności promocyjnej, w tym książek, materiałów edukacyjnych,
  • kampanie marketingowe.

Pakiety realizowane będą przez zespół Spółdzielni Socjalnej „Parostatek” z Cieszyna.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.