W związku z trwaniem okresu rozliczeniowego, zachęcamy do wspierania organizacji pożytku publicznego z terenu działalności podmiotów tworzących Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.