W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęły się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.
OSES otwarty został przez Henryka Wujca – przewodniczącego Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej oraz Magdalenę Klaus – przedstawicielkę Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
W pierwszym bloku przedstawiciele sektora ekonomii społecznej wysłuchali wystąpienia Tomasza Kozakiewicza z Fundacji Solidarity Film Doc, poświęconego aktywizacji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych w Azji i w Afryce. Dzięki wystąpieniu Ilony Jędrasik z Fundacji Clientearth poznaliśmy możliwości związane z tworzeniem spółdzielni energetycznych i sprawdzone przykłady tego typu działań z całej Europy.

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej