Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy pomysłów biznesowych w ramach Komisji Rekrutacyjnej z 05.07.2024:

lista rankingowa KR 05.07.2024