Ogłaszamy nabór do II etapu na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS. Zapraszamy do składania Wniosków na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Stawki jednostkowe wynoszą:

1. Na utworzenie miejsc pracy: 35 212,00 zł

2. Na utrzymanie miejsc pracy:

a) 38 178,00 zł (100%) w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,

b) 28 634,00 zł (75%) w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,

c) 19 089,00 zł (50%) w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy,

d) 19 089,00 zł (50%) w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski złożone do 02.08.2024 zostaną ocenione do 31.08.2024, wnioski złożone po tym terminie zostaną ocenione na następnej Komisji Oceny Wniosków (koniec roku 2024).

Do naboru zakwalifikowanie są jedynie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne zakwalifikowane do uczestnictwa po I etapie naboru zgodnie z listą z dnia 05.07.2024, które złożyły Pomysły na biznes. Wymagane dokumenty są wykazane pod linkiem: https://rowes.com.pl/dotacje-dokumenty-do-pobrania/

Zapraszamy do kontaktu z doradcami biznesowymi ROWES 2.0.