O ROWES

Tytuł projektu: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”
Wartość projektu: 20 505 143,75 zł, dofinansowanie: 20 100 076,56 zł, w tym: dofinansowanie ze środków unijnych: 17 429 372,18 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 670 704,38 zł.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 funkcjonuje jako konsorcjum tworzone przez:
 • Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Katowicach (Lider),
 • stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju (partner),
 • Miasto Gliwice / Centrum 3.0 –Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (partner);

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2023

Projekt jest skierowany do:

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

ROWES 2.0 prowadzi usługi w zakresie:

 • doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
 • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
 • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
 • animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński.

W ramach projektu planowane jest utworzenie 327 miejsc pracy oraz objęcie wsparciem 1 008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.