Jak co roku, Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej startuje z nowymi programami.

Celem działalności Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez udzielanie rodzinom i ich członkom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu: umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

W tym roku Klub postanowił dostosować swoje programy do różnych grup odbiorców. Szczegóły na stronie: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/20160218/1263/klub_integracji_spolecznej.html

KIS dąbrowa