9 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Toszku, w Punkcie Pomocy Rodzinie przy Rynku 4. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa z zakresu obejmującego m.in.:
– zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
– pozyskiwanie środków na działalność,
– opracowanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
– zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
– sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej,
– zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,
– tworzenie partnerstw lokalnych.
Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 609 484 lub 509 576 445.