26 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Rudzińcu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 26. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Rudziniec mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa z zakresu obejmującego m.in.:
– zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
– pozyskiwanie środków na działalność,
– opracowanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
– zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
– sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej,
– zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,
– tworzenie partnerstw lokalnych.
Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 543 lub 501 696 644

Zapraszamy!