1 marca br. Marszałek Województwa Śląskiego powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=10&kart=0&art=1457345884

A w niej, aż trzy osoby związane z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej:

  • Łukasz Gorczyński,
  • Andrzej Gillner,
  • Mateusz Eichner.