Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Lider

Centrum Społecznego Rozwoju

Partner

Centrum 3.0

Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Partner