Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

 

Miasto Gliwice: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 pod adresem Gliwice, ul. Zwycięstwa 1
Powiat gliwicki: możliwość zorganizowania spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym
Animatorka:
Katarzyna Bąk tel.: 32 238-81-67 e-mail: k.bak@gods.gliwice.pl
Doradcy:
Łukasz Gorczyński tel.: 32 238-81-67 e-mail: l.gorczynski@gods.gliwice.pl
Tomasz Pawłowski tel.: 32 238-81-67 e-mail: t.pawlowski@gods.gliwice.pl
Specjalista ds. partnerstw
Łukasz Kasprzyk tel.: 32 238-81-67 e-mail: l.kasprzyk@gods.gliwice.pl
Miasto Tychy: dyżur w biurze ROWES w Tychach ul. Barona 30/209 w każdy poniedziałek 8.30-16.00, środę 13.30-17.30, czwartek 10.00-14.00.
Miasta Zabrze, Jaworzno, Mysłowice: możliwość zorganizowania spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym
Animatorzy:
Piotr Stoły tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Anna Nowicka-Rzeszutek tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Sylwia Krawczyk tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Doradcy:
Anna Miczka-Klosa tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Anna Nowicka-Rzeszutek tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Sylwia Krawczyk tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Doradcy biznesowi:
Magdalena Szymała-Skorek tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Michał Szafrański tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Specjaliści ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Zofia Kastelik-Krzyżowska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Anna Polak tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Miasto Mikołów, miasto Pszczyna: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w:
poniedziałek oraz piątek w godzinach od 11:00 do 15:00 pod adresem: ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów
poniedziałek oraz środę w godzinach od 11:00 do 15:00 pod adresem: Pszczyna, ul. Bogedaina 24,
dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami:
Animatorzy:
Michał Kosobudzki tel.: 32 720 23 16 e-mail: michal.kosobudzki@csr.biz.pl
Justyna Tulaja tel.: 602 397 937 e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl
Aleksandra Widuch tel.: 796 658 742 e-mail: aleksandra.widuch@csr.biz.pl
Agnieszka Ganiek tel.: 32 444 64 53 e-mail: agnieszka.ganiek@csr.biz.pl
Doradcy kluczowi:
Mateusz Eichner tel.: 501 652 157 e-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl
Justyna Tulaja tel.: 602 397 937 e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl
Doradcy biznesowy:
Mateusz Eichner tel.: 501 652 157 e-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl
Justyna Bartosiewicz tel.: 660 212 324 e-mail: justyna.bartosiewicz@csr.biz.pl
Specjaliści ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych:
Andrzej Walas tel.: 791 233 632 e-mail: andrzej.walas@csr.biz.pl
Michał Kosubudzki tel.: 32 720 23 16 e-mai: michal.kosobudzki@csr.biz.pl
Biuro ROWES:
Kierownik ROWES:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 609 484 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości:
Zofia Kastelik-Krzyżowska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Koordynator finansowy:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl