Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Lider

 • ul. Barona 30/413
 • 43-100 Tychy
 • Tel. 501 696 644
 • E-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl

Centrum Społecznego Rozwoju

Partner

 • ul. Jana Pawła II 4
 • 43-190 Mikołów
 • Tel. 32 444 64 53, 795 264 731
 • E-mail: biuro@csr.biz.pl

Centrum 3.0

Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Partner

 • Dział NGO i projektów
 • ul. Zwycięstwa 1/I piętro
 • 44-100 Gliwice
 • Tel. 32 238 81 67
 • E-mail: ngo@gods.gliwice.pl