MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

Do udziału w konferencji zaproszeni są w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Instytucji Zarządzających RPO.

Informacje o konferencji oraz  o sposobie dokonywania zgłoszeń znaleźć można na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS, pod adresem: http://pozytek.gov.pl/.