W dnu 11 marca 2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie o godzinie 14.00 odbędzie się konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie i Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Konferencja poświęcona będzie tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi organizacji pozarządowych i społecznej przedsiębiorczości. W trakcie trwania konferencji będzie możliwość konsultacji i doradztwa ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Serdecznie zapraszamy.

konferencja 11.03