W piątek, 11 marca 2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie odbyła się konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie i Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, którego liderem jest stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju. W konferencji wzięło udział około 60 osób reprezentujących podmioty publiczne, biznesowe i pozarządowe.

konferencja 1 11.03.2016

Konferencja poświęcona była tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi organizacji pozarządowych i społecznej przedsiębiorczości. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość konsultacji i doradztwa ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
Spotkanie prowadzone przez Pana Marka Szafrańca- wicestarosty powiatu mikołowskiego otworzył Pan Adam Lewandowski – przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego.

konferencja 3 11.03.2016 konferencja 2 11.03.2016

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania informacji o ekonomii społecznej i wsparciu świadczonym przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Ofertę ROWES przedstawił Piotr Bańczyk – kierownik Ośrodka i prezes Centrum Społecznego Rozwoju.

O ofercie dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych, świadczonej w ramach Programu Działaj Lokalnie przez Centrum Społecznego Rozwoju mówił Mateusz Eichner – przewodniczący Rady Programowej CSR.

Pani Barbara Pepke- członkini Rady Powiatu Mikołowskiego, przedstawiła informacje o możliwościach sponsoringu w oparciu o doświadczenia Fundacji Gwiazda Nadziei, a Pan Mariusz Andrukiewicz – reprezentujący Stowarzyszenie i Fundację ”Być Razem”- zaprezentował działalność cieszyńskich podmiotów ekonomii społecznej.

 konferencja 4 11.03.2016 konferencja 5 11.03.2016

 

Na koniec o możliwościach, jakie daje Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki opowiedzieli radni Powiatu Mikołowskiego: Joanna Bieniek i Bogdan Tkocz. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zdobycia informacji o grantach przyznawanych przez Fundusz na realizację działań na rzecz mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).