Decyzją grupy sterującej ustala się termin Komisji Oceny Wniosków II etapu konkursowego na dzień 27 stycznia 2021, natomiast ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na danej komisji, jest dzień 12 stycznia 2021 do godziny 14:00.