W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy że wykazanie w tabeli IV.1. Biznesplanu (Załącznik nr 5 do Regulaminu Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy) kwot podatku VAT naliczonego dot. zakupów finansowanych ze środków dotacji nie wyklucza możliwości dokonania zakupu od podmiotu nie będącego czynnym płatnikiem VAT. W takiej sytuacji zmiana wartości wydatków sfinansowanych środkami własnymi wykazanej w podsumowaniu tabeli IV.1. oraz w tabeli IV.4 nie będzie miała wpływu na wysokość dotacji.