8 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Belfegor w Tychach odbędzie się Forum „Wektory współpracy – wyzwania, szanse, oczekiwania”.

Celem Forum jest przede wszystkim budowanie współpracy międzysektorowej oraz ukazywanie siły podmiotów ekonomii społecznej działających w porozumieniu i partnerstwie z innymi sektorami w regionie. W ramach Forum odbędą się wykłady oraz spotkania panelowe, prowadzone przez ekspertów ze sfery samorządu, biznesu oraz ekonomii społecznej. Dyskusje panelowe prowadzone będą w trzech obszarach:

  1. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego kluczem dla rozwoju lokalnego.
  2. Perspektywy współpracy sektora ekonomii społecznej z biznesem.
  3. Deinstytucjonalizacja usług społecznych szansą i wyzwaniem dla rozwoju ekonomii społecznej.

Forum jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych oraz do przedstawicieli sfery biznesu zainteresowanych lokalną współpracą.

Organizacja Forum finansowana jest w ramach dotacji projektu ROWES 2.0 – Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w Forum po zarejestrowaniu się przez Formularz zgłoszeniowy lub na adres mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl.

Poniżej zamieszczamy link z programem Forum oraz link do Formularza zgłoszeniowego.