Dziś w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw uczestniczymy w panelu dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych.kongres