W każdą środę (zaczynając od 21 października 2015 r.) zapraszamy tyskie podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, mieszczącego się przy ul. Barona 30. W godzinach 10.00-12.00 dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
– zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
– pozyskiwania środków na działalność,
– opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
– zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
– sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
– zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
– tworzenia partnerstw lokalnych.

W czasie dyżurów można się też z nami kontaktować telefonicznie pod nr 501 609 484 lub 509 576 445.

Zapraszamy!