W każdą środę (zaczynając od 14 października 2015 roku) zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu mikołowskiego (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością do siedziby Centrum Społecznego Rozwoju (Łaziska Górne, ul. Wyszyńskiego 8). W godzinach 12.00-16.00 dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
  • zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • pozyskiwania środków na działalność,
  • opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
  • sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
  • zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
  • tworzenia partnerstw lokalnych.
 W czasie dyżurów można się też z nami kontaktować telefonicznie pod nr 501 652 157 lub 607 703 274.