W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci:

  1. stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS w wysokości 35 212,00 zł,
  2. stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS w łącznej wysokości na miejsce pracy:
    – 38 178,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 38 700,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
    – 28 634,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 29 026,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
    – 19 089,00 zł w okresie do 30 czerwca 2024 r. oraz 19 350,00 w okresie od 1 lipca 2024 r. w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy lub w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Stawki jednostkowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy można wykorzystać tylko łącznie, tj. PS nie może skorzystać tylko z jednej ze stawek.

Wysokość wsparcia w ramach jednego Wniosku może wynieść maksymalnie pięciokrotność ww. stawki jednostkowej, w szczególnych wypadkach, za rekomendacją doradcy biznesowego obsługującego dany Wniosek, kierownik OWES może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, w którym wsparcie wynosi dziesięciokrotność stawki jednostkowej.

Na utworzonych miejscach pracy mogą być zatrudnione wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwo społeczne musi posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego-południowego.

Całkowity okres trwałości miejsc pracy utworzonych z udziałem ww. środków wynosi 18 miesięcy (od dnia utworzenia miejsca pracy), tj. okres 12 miesięcy utrzymania miejsca pracy oraz dodatkowe 6 miesięcy po zakończeniu finansowania.

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice