Dokumenty naboru pomysłów:

 1. Formularz pomysłu biznesowego ROWES 2.0
 2. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 wersja od 08.07.2024
 3. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 wersja od 01.06.2024 do 08.07.2024 (wersja nieaktualna)
 4. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.(wersja nieaktualna)

Dokumenty Wnioski o udzielenie wsparcia w formie jednostkowej:

 1. Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy oraz wsparcia reintegracyjnego w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 wersja od 08.07.2024
 2. (D) Załącznik nr 4 Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy w PS
 3. (D) Załącznik nr 5 Biznesplan
 4. (D) Załącznik nr 5a Biznesplan Część finansowa
 5. Załącznik nr 10 Zasady oznakowania i promocji
 6. Załącznik nr 11 Oświadczenie dotyczące istniejących podmiotów

 

Dokumenty osoba fizyczna:

 1. Formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej
 2. Oświadczenie os wykluczona
 3. Umowa osoba fizyczna

Dokumenty instytucja:

 1. Formularz zgłoszeniowy instytucji
 2. Ścieżka wsparcia PES
 3. Ścieżka wsparcia PS
 4. Umowa-de-minimis wersja od dnia 25.05.2024
 5. Wycena pomocy do umowy
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims
 7. oswiadczenie-de-minimis od dnia 25.05.2024 weryfikacja wsparcia de minimis: SUDOP oraz SRPP
 8. Umowa de minimis (wersja nieaktualna)
 9. oświadczenie de minimis (wersja nieaktualna)

Dokumenty pozostałe:

 1. Oświadczenie do animacji
 2. Karta usługi – grupowa
 3. Karta usługi – indywidualna

 

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice