Do pobrania

Dokumentacja związana z udzielaniem wsparcia:

Dokumentacja związana z udzielaniem pomocy de minimis:

Jeśli masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES wypełnij:

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej można także kontaktować się z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.