tisePodmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki w ramach ES Funduszu Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Środki, z których można korzystać jeszcze przed uruchomieniem nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, są dostępne do ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż do listopada 2016 r.

Pożyczka jest udzielana na okres 5 lat, jej maksymalna kwota to 100 tys. złotych, oprocentowanie roczne wynosi 0,88%. Warunkiem otrzymania pożyczki przez organizację jest co najmniej rok prowadzenia działalności gospodarczej.

ES Fundusz TISE – fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej, został uruchomiony trzy lata temu, w wyniku konkursu, którego warunki określiły ministerstwa: Pracy i Polityki Społecznej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt jest prowadzony w ramach programu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4. PO KL.tise_es

Program ma na celu dostarczenie środków finansowych na przedsięwzięcia, które wzmocnią działalność gospodarczą organizacji. Są z niego finansowane potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit czy kościelnych osób prawnych. W samym województwie śląskim udzielono 46 pożyczek na kwotę 4 mln złotych, dzięki którym wielu przedsiębiorców społecznych rozwinęło swoją działalność i zatrudniło nowych pracowników.

Wszelkie informacje i szczegółowy monitoring kwot dostępnych w poszczególnych makroregionach Polski są dostępne na stronie internetowej www.esfundusz.pl lub www.tise.pl.