Wyniki zapytania ofertowego z dnia 8 września 2017 roku

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 8 września 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia kursu rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów dla 1 uczestnika projektu, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”...

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 7 września 2017 roku

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 7 września 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia warsztatu porozumienia bez przemocy dla 1 osoby, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi...

Zapytanie ofertowe z dnia 8 września 2017 roku

Dotyczące przeprowadzenia warsztatu porozumienia bez przemocy dla 1 osoby, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie  ofertowe dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie  ofertowe dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia...