AKREDYTACJA DLA ROWES 2.0

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 uzyskaliśmy kolejną akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości! Dziękujemy wszystkim...

ROWES 2.0 – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim. Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum Vitae, Fundacji...

NOWE FORMY WSPARCIA ROWES 2.0 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej...

Komunikat

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych. Doradcy i animatorzy...
Podpisanie umowy ROWES 2.0

Podpisanie umowy ROWES 2.0

Dziś, czyli 5 października, uroczyście podpisaliśmy (rękami nieocenionej Zosi) umowę na realizację ROWES 2.0.