Komunikat

Informujemy, iż z uwagi na dalsze rozmrażanie gospodarki zmianie ulegają zasady realizacji zleceń w zakresie przeciwdziałania występowania COVID-19. Obecnie będą realizowane jedynie zlecenia w trybie pilnym związane bezpośrednio z zagrożeniem COVID-19 lub...

AKREDYTACJA DLA ROWES 2.0

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 uzyskaliśmy kolejną akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości! Dziękujemy wszystkim...

ROWES 2.0 – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim. Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum Vitae, Fundacji...

NOWE FORMY WSPARCIA ROWES 2.0 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej...

ZMIANA REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO

W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020 r. Grupa Sterująca ROWES 2.0 podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Wsparcia Finansowego: §12 – otrzymuje brzmienie 9. Operator dopuszcza możliwość zatrudniania osób na które przyznawana jest dotacja w wymiarze 1⁄4 etatu...

Komunikat

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych. Doradcy i animatorzy...