Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online w Polsce dostępna jest na stronie ekonomiaspoleczna.pl pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047

Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych można uzyskać pod adresami:

 

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
jest konsorcjum

Lider

Logo FRES

Partnerzy

Logo CSR
Logo Gliwice