11091333_1553401771578688_488494461469436727_nRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach monitoringu Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020 prowadzi badanie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa.

W związku z powyższym prosimy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej o wypełnienie w terminie do 1 kwietnia 2016 roku ankiety stanowiącej narzędzie realizacji monitoringu.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=53522&lang=pl

Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do sporządzenia zbiorczego raportu, który następnie będzie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. ROPS zapewnia, że raport nie będzie zawierał żadnych informacji umożliwiających identyfikację ankietowanego podmiotu. Na końcu ankiety znajduje się krótka metryczka, której wypełnienie pozwoli na kontakt z Państwem w przypadku dodatkowych pytań czy konieczności ponownego przesłania ankiety (np. ze względu na omyłkową odpowiedź).

O ile nie podano inaczej, pytania dotyczą lat 2014-2015 (łącznie). W sytuacji, gdy rozpoczęli Państwo działalność (lub ją zaprzestali) w 2015 r. również prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania obejmujące ten okres. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela p. Agnieszka Czechowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, tel. 32 730 68 87, email: aczechowska@rops-katowice.pl.