badaniaDrodzy uczestnicy wsparcia świadczonego przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Mając na uwadze potrzebę utrzymywania najwyższej jakości pracy ROWES oraz planowania działań dostosowanych do faktycznych potrzeb, zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety ewaluacyjnej.

Celem badania jest zebranie opinii i informacji o jakości udzielanego wsparcia w ramach pracy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby ewaluacji wsparcia realizowanego w ramach ROWES oraz w celu usprawniania procesu wsparcia. Wypełnienie ankiety trwa około 5 minut.

Ankieta