Archiwum plików do pobrania

Dokumentacja związana z udzielaniem wsparcia do 01.04.2021:

Dokumentacja związana z udzielaniem pomocy de minimis do 01.04.2021:

Archiwalna dokumentacja związana ze wsparciem ROWES:

 

Dokumentacja związana z konkursem dotacji na utworzenie miejsc pracy (II etap) z dnia 07.11.2017 r.:

 

Dokumentacja związana ze udzielaniem pomocy de minimis:

 

Oświadczenia: