Komunika dotyczący KOW

Informujemy, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na marcowej komisji, jest dzień 26 lutego 2021 roku.