Komunika dotyczący KOW

Informujemy, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na marcowej komisji, jest dzień 26 lutego 2021 roku.

Komunikat dotyczący KOW

Decyzją grupy sterującej ustala się termin Komisji Oceny Wniosków II etapu konkursowego na dzień 27 stycznia 2021, natomiast ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na danej komisji, jest dzień 12 stycznia 2021 do godziny 14:00.

Komunikat

Informujemy, iż z uwagi na dalsze rozmrażanie gospodarki zmianie ulegają zasady realizacji zleceń w zakresie przeciwdziałania występowania COVID-19. Obecnie będą realizowane jedynie zlecenia w trybie pilnym związane bezpośrednio z zagrożeniem COVID-19 lub...

AKREDYTACJA DLA ROWES 2.0

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 uzyskaliśmy kolejną akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości! Dziękujemy wszystkim...

ROWES 2.0 – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim. Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum Vitae, Fundacji...

NOWE FORMY WSPARCIA ROWES 2.0 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej...

Skip to content