Komunika dotyczący KOW

Informujemy, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na marcowej komisji, jest dzień 26 lutego 2021 roku.

Komunikat dotyczący KOW

Decyzją grupy sterującej ustala się termin Komisji Oceny Wniosków II etapu konkursowego na dzień 27 stycznia 2021, natomiast ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na danej komisji, jest dzień 12 stycznia 2021 do godziny 14:00.

Komunikat

Informujemy, iż z uwagi na dalsze rozmrażanie gospodarki zmianie ulegają zasady realizacji zleceń w zakresie przeciwdziałania występowania COVID-19. Obecnie będą realizowane jedynie zlecenia w trybie pilnym związane bezpośrednio z zagrożeniem COVID-19 lub...

Skip to content