Ogłoszenie naboru Formularzy pomysłów biznesowych

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 ogłasza otwarcie naboru Formularzy pomysłów biznesowych: Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, tj. formularze można składać przez cały okres realizacji projektu ROWES 2.0. Formularz pomysłu biznesowego składany...