11091333_1553401771578688_488494461469436727_nRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w spotkaniu Absolwenci centrów i klubów integracji społecznej – dalsza integracja czy powrót na otwarty rynek pracy. Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października 2016 roku w Katowicach (w godzinach 9:00-15:15). Jest ono organizowane w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpocznie je Pan Tomasz Furgalski – konsultant, psycholog, coach i trener – analizą możliwości oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez beneficjentów podmiotów reintegracyjnych.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja, obejmująca m.in. następujące zagadnienia:

  • Dlaczego analiza psychologiczna motywacji jest ważna?
  • Przyczyny trudności w wyjściu z wykluczenia – jak je określać i przezwyciężać?
  • Sposoby motywowania beneficjentów i zwiększania ich zaangażowania
  • Poprawna komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w pracy z beneficjentem
  • Sposoby przezwyciężania barier beneficjentów, motywowania do zmiany mentalności, przełamania bierności i złych nawyków.

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej, a także mogących z nimi współpracować podmiotów ekonomii społecznej, zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych, a także tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy wspierających osoby z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, spółdzielni socjalnych.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/absolwenci-centrow-i-klubow-integracji-spolecznej-dalsza-integracja-czy-powrot-na-otwarty-rynek-pracy-zapraszamy-do-dyskusji/