Ogłoszenie naboru i konkursu dotacji na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 ogłasza nabór pomysłów biznesowych (I etap)...

Podpisanie umowy ROWES 2.0

Dziś, czyli 5 października, uroczyście podpisaliśmy (rękami nieocenionej Zosi) umowę na realizację...

ROWES 2.0

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2018 roku rozpoczynamy nowy projekt pt.: "Regionalny...

Wyniki oceny merytorycznej z dnia 03.08.2018 dla II etapu VII konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 26.01.2018 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji...

2400 zł na rozwój przedsiębiorstwa społecznego!

Chcesz rozwinąć działalność działalność przedsiębiorstwa społecznego? Mamy dla Ciebie pakiet...

Pakiety marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe,...

Szkolenie pt.: „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA. Sięgnij po 5000 zł na tworzenie partnerstwa!

Chcesz zrealizować partnerskie działanie na rzecz ekonomii społecznej? Mamy dla Ciebie pakiet...

3500 ZŁ NA ROZWÓJ TWOJEJ ORGANIZACJI!

Chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą...

Ogłoszenie II etapu dla 4 konkursu dotacyjnego

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza konkurs dotacji na utworzenie miejsc...

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Skip to content