Chcesz rozpocząć lub rozwinąć działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą w swojej organizacji? Mamy dla Ciebie pakiet rozwojowy o wartości 3.500,00 zł!

Co to jest pakiet rozwojowy?

Pakiet rozwojowy ma służyć rozwojowi działalności ekonomicznej organizacji.

W ramach pakietu możemy sfinansować m.in. następujące typy działań:

  • szkolenia, doradztwo,
  • wizyty studyjne w celu poznania dobrych praktyk innych podmiotów,
  • usługi i produkty związane z marketingiem działalności ekonomicznej, w tym wydruk materiałów reklamowych i tworzenie stron www,
  • zakup materiałów służących rozwojowi działalności ekonomicznej, w tym książek, materiałów edukacyjnych.

 

Kto może skorzystać z pakietu rozwojowego?

Z pakietu mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej planujące rozwój lub rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, w tym stowarzyszenia,  fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne
i spółki non-profit, mające siedzibę i realizujące działania na terenie działalności ROWES: http://rowes.com.pl/o-rowes

Uwaga: Z pakietu nie mogą skorzystać podmioty, które otrzymały od ROWES dotacje na utworzenie miejsc pracy.

 

Jaka jest maksymalna wartość pakietu rozwojowego?

Łącznie produkty i usługi zakupione dla Twojej organizacji mogą wynieść 3.500,00 zł brutto. W ramach pakietu organizacja nie wykazuje wkładu własnego.

 

Pozostałe ważne informacje dotyczące pakietu rozwojowego.

Pamiętaj, że:

  • pakiet nie jest dotacją, którą otrzymuje podmiot – zamówienia usług i produktów na rzecz korzystającego dokonuje ROWES,
  • pakiet można wykorzystać najpóźniej do sierpnia 2018 roku,
  • liczba pakietów jest ograniczona – o kolejności przyznania decyduje kolejność zgłoszeń,
  • zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem wykorzystania pakietu,
  • termin realizacji pakietu może ulegać zmianie i jest uzależniony od rodzaju wybranych produktów i usług,
  • rozpoczęcie lub rozwój działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej może się wiązać z formalnymi zmianami w Twojej organizacji – tu także możesz liczyć na wsparcie naszych doradców.

 

Jak skorzystać?

1 KROK

Zgłoś się do właściwego dla Twojego obszaru doradcy kluczowego ROWES. Adresy i dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: http://rowes.com.pl/kontakt/

 

2 KROK

Wspólnie z doradcą opracuj ścieżkę rozwojową podmiotu, w której określicie potrzeby organizacji.

 

3 KROK

Skorzystaj z wykupionych przez ROWES dla Twojej organizacji produktów i usług.

 

4 KROK

Wspólnie z doradcą sporządź sprawozdanie z wykorzystania pakietu rozwojowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Poniżej znajdują się dokumenty, w oparciu o które realizowane będą pakiety rozwojowe. Jeżeli Twoja organizacja wcześniej nie korzystała z usług ROWES, będzie należało wypełnić też dokumenty o przystąpieniu do projektu, dostępne pod adresem: http://rowes.com.pl/do-pobrania/ Pamiętaj, że całość naszego wsparcia jest nieodpłatna.

 

Dokumenty dotyczące pakietów rozwojowych: