Chcesz rozwinąć działalność działalność przedsiębiorstwa społecznego? Mamy dla Ciebie pakiet rozwojowy o wartości 2.400,00 zł!

Co to jest pakiet rozwojowy?

Pakiet rozwojowy ma służyć rozwojowi działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach pakietu możemy sfinansować wydatki dotyczące w szczególności kwestii związanych z tutoringiem, coachingiem, mentoringiem PS a także, usługami eksperckimi, wizytami studyjnymi w dobrze funkcjonujących PS z różnych branż.

Kto może skorzystać z pakietu rozwojowego?

Z pakietu mogą skorzystać funkcjonujące już przedsiebiorstwa społeczne planujące rozwój działalności gospodarczej, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit, mające siedzibę i realizujące działania na terenie działalności ROWES: http://rowes.com.pl/o-rowes

Jaka jest maksymalna wartość pakietu rozwojowego?

Łącznie produkty i usługi zakupione dla Twojego przedsiębiorstwa społecznego może wynieść 2.400,00 zł brutto. W ramach pakietu przedsiębiorstwo społeczne nie wykazuje wkładu własnego.

 

Pozostałe ważne informacje dotyczące pakietu rozwojowego.

Pamiętaj, że:

  • pakiet nie jest dotacją, którą otrzymuje podmiot – zamówienia usług i produktów na rzecz korzystającego dokonuje ROWES,
  • pakiet można wykorzystać najpóźniej do sierpnia 2018 roku,
  • liczba pakietów jest ograniczona – o kolejności przyznania decyduje kolejność zgłoszeń,
  • zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem wykorzystania pakietu,
  • termin realizacji pakietu może ulegać zmianie i jest uzależniony od rodzaju wybranych produktów i usług.

 

Jak skorzystać?

1 KROK

Zgłoś się do właściwego dla Twojego obszaru doradcy biznesowego ROWES lub opiekuna PS. Adresy i dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: http://rowes.com.pl/kontakt/

2 KROK

Wspólnie z doradcą biznesowym opracuj ścieżkę rozwojową podmiotu, w której określicie potrzeby organizacji.

3 KROK

Skorzystaj z wykupionych przez ROWES dla Twojej organizacji produktów i usług.

4 KROK

Wspólnie z doradcą biznesowym sporządź sprawozdanie z wykorzystania pakietu rozwojowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Poniżej znajdują się dokumenty, w oparciu o które realizowane będą pakiety rozwojowe. Pamiętaj, że całość naszego wsparcia jest nieodpłatna.

Dokumenty dotyczące pakietów rozwojowych: