Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 21.01.2022 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 21.01.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa 21.01.2022  

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.11.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 17.02.2021: lista rankingowa KR z dn. 26.11.2021

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 30.08.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.08.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa 30.08.2021  

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 02.07.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 02.07.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 02.07.2021  

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.06.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 17.02.2021: lista rankigowa KR z dn. 09.06.2021

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 06.05.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 06.05.2021: Lista rankingowa z dn. 06.05.2021 PB

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 18.03.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 27.01.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 18.03.2021  

Komunika dotyczący KOW

Informujemy, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na marcowej komisji, jest dzień 26 lutego 2021 roku.

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.02.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 17.02.2021: lista rankingowa KR 17.02.2021

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 27.01.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 27.01.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa 27.01.2021  

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Logo FRES
Logo CSR
Logo Gliwice