Forum Współpracy Międzysektorowej pod nazwą „Wektory współpracy – wyzwania, szanse, oczekiwania”

8 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Belfegor w Tychach odbędzie się Forum „Wektory współpracy – wyzwania, szanse, oczekiwania”. Celem Forum jest przede wszystkim budowanie współpracy międzysektorowej oraz ukazywanie siły podmiotów...

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 03.08.2023 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.09.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 03.08.2023.

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 29.06.2023 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.09.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 29.06.2023

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 20.06.2023 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.09.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW z dnia 20.06.2023

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.06.2023

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 09.06.2023: lista rankingowa KR 09.06.2023

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 08.05.2023 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.09.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa do II etapu z 08.05.2023

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.03.2022

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 07.09.2022: lista rankingowa KR z dn. 21.03.2023

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 30.09.2022 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.09.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa do II etapu z 30.09.2022

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 07.09.2022

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 07.09.2022: lista rankingowa KR z dn. 07.09.2022

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 22.06.2022 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 22.06.2022 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa 22.06.2022  

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Logo FRES
Logo CSR
Logo Gliwice