Komunikat dotyczący KOW

Decyzją grupy sterującej ustala się termin Komisji Oceny Wniosków II etapu konkursowego na dzień 27 stycznia 2021, natomiast ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na danej komisji, jest dzień 12 stycznia 2021 do godziny...

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.12.2020

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 21.12.2020: Lista rankingowa KR 21.12.2020

Komunikat

Informujemy, iż z uwagi na dalsze rozmrażanie gospodarki zmianie ulegają zasady realizacji zleceń w zakresie przeciwdziałania występowania COVID-19. Obecnie będą realizowane jedynie zlecenia w trybie pilnym związane bezpośrednio z zagrożeniem...

AKREDYTACJA DLA ROWES 2.0

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 uzyskaliśmy kolejną akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości!...

ROWES 2.0 – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim. Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum...

NOWE FORMY WSPARCIA ROWES 2.0 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych...

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 25.06.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 25.06.2020 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa z 25.06.2020  

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 28.04.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 28.04.2020 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa z dnia 28.04.2020

ZMIANA REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO

W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020 r. Grupa Sterująca ROWES 2.0 podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Wsparcia Finansowego: §12 - otrzymuje brzmienie 9. Operator dopuszcza możliwość zatrudniania osób na które przyznawana jest dotacja w...

Komunikat

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych....

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Skip to content