Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 28.04.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 28.04.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa z dnia 28.04.2020

ZMIANA REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO

W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020 r. Grupa Sterująca ROWES 2.0 podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Wsparcia Finansowego: §12 - otrzymuje brzmienie 9. Operator dopuszcza możliwość zatrudniania osób na które przyznawana jest dotacja w...

Komunikat

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych....

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 16.03.2019

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 09.12.2019: Lista rankingowa KR 16.03.2020

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 27.02.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 14.02.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa KOW 27.02.2020

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 29.01.2019

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 09.12.2019: Lista rankingowa KR 29.01.2020

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.12.2019

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 09.12.2019: Lista rankingowa KR 9.12.2019

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 04.12.2019 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 14.02.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa KOW 4.12.2019

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 05.11.2019 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 05.11.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa 05.11.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie dla przedsiębiorstw społecznych “Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie...

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Skip to content