Komunikat

Informujemy, iż z uwagi na dalsze rozmrażanie gospodarki zmianie ulegają zasady realizacji zleceń w zakresie przeciwdziałania występowania COVID-19. Obecnie będą realizowane jedynie zlecenia w trybie pilnym związane bezpośrednio z zagrożeniem...

AKREDYTACJA DLA ROWES 2.0

Miło nam poinformować, że jako konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 uzyskaliśmy kolejną akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości!...

ROWES 2.0 – PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

W lipcu 2020 r. zrealizowano pierwsze usługi mające na celu wspieranie funkcjonowania instytucji pomocowych i podmiotów ekonomii społecznej w związku przeciwdziałaniem COVID-19 w województwie śląskim. Zakupiono usługi cateringowe od Fundacji Signum...

NOWE FORMY WSPARCIA ROWES 2.0 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych...

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 25.06.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 25.06.2020 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa z 25.06.2020  

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 28.04.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 28.04.2020 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa z dnia 28.04.2020

ZMIANA REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO

W dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020 r. Grupa Sterująca ROWES 2.0 podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Wsparcia Finansowego: §12 - otrzymuje brzmienie 9. Operator dopuszcza możliwość zatrudniania osób na które przyznawana jest dotacja w...

Komunikat

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz obowiązujące nas wytyczne informujemy, że działalność ROWES 2.0 prowadzona będzie w najbliższym czasie w formie dyżurów mailowych i telefonicznych, bez możliwości spotkań osobistych....

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 16.03.2019

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 09.12.2019: Lista rankingowa KR 16.03.2020

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 27.02.2020 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 14.02.2019 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa KOW 27.02.2020

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Skip to content