Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 30.08.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 30.08.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: Lista rankingowa 30.08.2021  

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 02.07.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 02.07.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 02.07.2021  

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 09.06.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 17.02.2021: lista rankigowa KR z dn. 09.06.2021

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 06.05.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 06.05.2021: Lista rankingowa z dn. 06.05.2021 PB

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 18.03.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 27.01.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa KOW 18.03.2021  

Komunika dotyczący KOW

Informujemy, że ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na marcowej komisji, jest dzień 26 lutego 2021 roku.

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 17.02.2021

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 17.02.2021: lista rankingowa KR 17.02.2021

Wyniki oceny merytorycznej dla KOW z dnia 27.01.2021 dla II etapu konkursu dotacyjnego

Komisja Oceny Wniosków oceniła w dniu 27.01.2021 r. wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy. Wyniki oceny można znaleźć na liście rankingowej: lista rankingowa 27.01.2021  

Komunikat dotyczący KOW

Decyzją grupy sterującej ustala się termin Komisji Oceny Wniosków II etapu konkursowego na dzień 27 stycznia 2021, natomiast ostatecznym terminem złożenia biznesplanu, by został oceniony na danej komisji, jest dzień 12 stycznia 2021 do godziny...

Wyniki oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.12.2020

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej pomysłów z dnia 21.12.2020: Lista rankingowa KR 21.12.2020

O ekonomii spłecznej

Ekonomia społeczna jest typem prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele ekonomiczne i społeczne…

Biblioteka

Największa biblioteka publikacji w tematyce ekonomii społecznej online. Artykuły pomocne w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych

Podmiotami tworzącymi
Regionalny Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej są:

Logo FRES
Logo CSR
Logo Gliwice