Podmiotami tworzącymi Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej są:

Fundacja  Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w KatowicachCentrum  Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych (lider konsorcjum)Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
stopka logotypy unijnestopka logotypy unijne