Kontakt z animatorami i doradcami

 

Miasto Gliwice: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 pod adresem Gliwice, ul. Kościuszki 35
Animatorzy i doradcy:
Katarzyna Bąk tel.: 32 238-81-67 e-mail: k.bak@gcop.gliwice.pl
Łukasz Gorczyński tel.: 32 238-81-67 e-mail: l.gorczynski@gcop.gliwice.pl
Tomasz Pawłowski tel.: 32 238-81-67 e-mail: t.pawlowski@gcop.gliwice.pl
Specjaliści ds. ekonomii społecznej:
Adam Dersiewicz tel.: 32 238-81-67 e-mail: a.dersiewicz@gcop.gliwice.pl
Miasto Tychy, miasto Zabrze: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w:
każdy drugi wtorek miesiąca od 10:00 do 12:00 pod adresem Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4
każdą drugą środę miesiąca od 10:00 do 12:00 w Tychach przy ul. Barona 30 sala 209-2
dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami:
Animatorzy i doradcy:
Piotr Stoły tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Ilona Opaszowska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Specjaliści ds wsparcia PS:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 609 484 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Zofia Kastelik-Krzyżowska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Miasto Mikołów, miasto Pszczyna: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w:
poniedziałek oraz piątek w godzinach od 11:00 do 15:00 pod adresem: ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów
poniedziałek oraz środę w godzinach od 11:00 do 15:00 pod adresem: Pszczyna, ul. Bogedaina 24,
dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami:
Animatorzy:
Sabina Kontny tel.: 607 929 646 e-mail: sabina.kontny@csr.biz.pl
Justyna Tulaja tel.: 602 397 937 e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl
Mateusz Eichner tel.: 501 652 157 e-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl
Doradcy kluczowi:
Sabina Kontny tel.: 607 929 646 e-mail: sabina.kontny@csr.biz.pl
Justyna Tulaja tel.: 602 397 937 e-mai: justyna.tulaja@csr.biz.pl
Michał Kosubudzki tel.: 32 720 23 16 e-mai: michal.kosobudzki@csr.biz.pl
Doradca biznesowy:
Mateusz Eichner tel.: 501 652 157 e-mail: mateusz.eichner@csr.biz.pl
Specjaliści ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych:
Andrzej Walas tel.: 791 233 632 e-mail: andrzej.walas@csr.biz.pl
Michał Kosubudzki tel.: 32 720 23 16 e-mai: michal.kosobudzki@csr.biz.pl
Biuro ROWES:
Kierownik ROWES:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 609 484 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości:
Zofia Kastelik-Krzyżowska tel.: 501 696 644 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
Koordynator finansowy:
Katarzyna Loska-Szafrańska tel.: 501 609 484 e-mail: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl
stopka logotypy unijne